Image Alt
Kristal Center

Kristal Riciklo

Kristal Riciklo – Kristal Center fokusohet dhe angazhohet në kauzën e mbrojtjes së natyrës .
Në kushtet kur natyra po rrezikohet gjithmonë e më shumë nga njeriu, është përgjegjesi e të gjithëve ne, që të japim kontributin tonë në reduktimin e ndotjes globale mjedisore.

You don't have permission to register